Kultur – För välbefinnande och ett aktivt livFör välbefinnande och ett aktivt liv

Kultur spelar en viktig roll i ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Vi vill uppmuntra ett flödande kulturliv på jämlika villkor och med många aktörer.
Möjligheter till meningsfull fritid, med kultur, idrott och friluftsliv bidrar till att människor får god hälsa och mår bra. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för såväl etablerade idrotter med många utövare som för idrotter med färre utövare, spontanidrott, motion och lek. Sundsvalls tätortsnära naturmiljöer ska värnas, då de har stor betydelse för friluftslivet.

Kultur och idrott. Miljöpartiet vill:
• Prioritera renovering av nuvarande sport-, musik- och kulturanläggningar framför kostsam nybyggnation.
• Satsa på kulturskolan och ge alla barn möjlighet att utöva kultur, utan långa köer.
• Kulturskolan ska fortsätta vara kostnadsfri och tillgänglig för alla.
• Satsa extra på typiska aktiviteter som lockar många flickor, vilka tidigare varit eftersatta, såsom exempelvis ridning och konståkning.Behålla museets utställningar avgiftsfria.
• Öka bibliotekens resurser till bland annat bokinköp och distribution av e-böcker samt behålla filialbibliotek och bokbussen.
• Stödja och uppmuntra föreningars jämställdhets-, integrations- antidrog- och demokratiaktiviteter.
• Samarbeta med hembygdsföreningar för att värna vårt kulturarv.
• Värna kulturevenemang i kommunens ytterområden.
• Ta tillvara Sundsvalls industrihistoria.
• Skapa bättre förutsättningar för amatörkultur.

Rikare friluftsliv och turism. Miljöpartiet vill:
• Underhålla och tillgängliggöra rekreationsområden med bland annat cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd och utebad.
• Underlätta för bostadsnära naturområden, friluftsaktiviteter och naturkontakt året runt.
• Nya exploateringar får inte inkräkta på områden med höga natur- och friluftsvärden.
• Utveckla Norra Stadsbergets möjligheter som turistattraktion och som friluftsområde.
• Utveckla och marknadsför natur- och kulturturismen, våra havs- och insjöbad och campingturismen.
• Värna tysta och opåverkade naturområden.
• Stödja utvecklingen av projekt likt Kustvägen i Njurunda, där havsnära miljöer görs tillgängliga på naturens villkor samtidigt som lokalt näringsliv gynnas.
• Bilda minst ett nytt kommunalt naturreservat per mandatperiod.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter