Arrow Down Icon

Ett hållbart samhälle

Tänk om vi bygger ett hållbart samhälle. De investeringar vi gör när den mest akuta fasen av coronakrisen är över kommer att avgöra om vi kan rädda både jobben och planetens framtid. Det går att ställa om samhället, men då behöver vi tänka om. Vi ska inte bara bygga tillbaka det som har varit - vi behöver bygga upp något bättre. Med investeringar i klimatsmarta lösningar som drastiskt minskar utsläppen hejdar vi klimatkrisen för våra barn och barnbarns framtid.


En trygg sjukvård

Tänk om vi bygger en trygg sjukvård. Vem du är, vad du tjänar eller var du kommer ifrån ska aldrig ha betydelse för vilken vård och omsorg du har rätt till. Medicinen du behöver ska finnas på apoteket och vid en global pandemi ska sjukvården både ha skyddsutrustning och en organisation som snabbt kan anpassas. Människorna som arbetar i vården och omsorgen ska inte tackas med applåder, utan med rimliga löner, bra arbetsvillkor och fler kollegor.

En solidarisk värld

Tänk om vi bygger en solidarisk värld. Om vi kan jämna ut orättvisor och skapa trygghet för fler. Vår solidaritet sträcker sig långt utanför nationsgränsena. Coronakrisen får aldrig användas som argument för att minska ner på biståndet och sluta oss mot världen. I flera länder används pandemin som ett svepskäl för maktfullkomliga män att inskränka demokratin och mänskliga rättigheter. När vi bygger upp vår ekonomi kommer många andra samtidigt behöva bygga upp sin demokrati.

Ett jämlikt samhälle

Tänk om vi bygger ett jämlikt samhälle som ger alla människor rättvisa förutsättningar och möjligheter. Jämlika samhällen bygger vi genom att minska klyftorna - inget barn ska behöva växa upp i fattigdom och inga vuxna ska vara förpassade till ett livslångt utanförskap. Coronakrisen har drabbat alla, men de med små ekonomiska marginaler, osäkra och lågavlönade arbeten har en längre väg tillbaka, och det är för dem som samhället ska vara som allra starkast.

Ett jämställt samhälle

Tänk om vi bygger ett jämställt samhälle. Ett samhälle som ger varje individ verktyg att växa och utvecklas, där inte unkna könsroller och system håller människor tillbaka i att forma sina liv. Ett samhälle är arbeten värderas likvärdigt och kvinnors ges samma möjligheter som män. Tänk om vi bygger ett jämställt samhälle där diskriminering inte accepteras i någon form och där varje människa erkänns för den hen är och väljer att vara.