Vill du veta mer?

→ Så hanterar vi personuppgifter

Ett jämlikt Sverige

Tänk om vi bygger ett jämlikt samhälle som ger alla människor rättvisa förutsättningar och möjligheter. Inget barn ska behöva växa upp i fattigdom och inga vuxna ska vara förpassade till ett livslångt utanförskap. Ett orättvist samhälle är varken fritt eller hållbart. Solidariteten är vårt svar för att skapa ett samhälle där människor kan leva ett gott liv och får en chans att förverkliga sina drömmar.

En rättvis omstart

Coronakrisen har drabbat alla, men de med små ekonomiska marginaler, osäkra och lågavlönade arbeten har en längre väg tillbaka. Det är för dem som samhället ska vara som allra starkast. När vi blir sjuka eller arbetslösa behövs en stark välfärd som finns på plats både i kris och vardag. När vi startar upp ekonomin efter pandemin gör vi det med sikte på jämlikhet och rättvisa.

Ett tryggt samhälle

När vi minskar de ekonomiska klyftorna i samhället ökar vi jämlikheten och tryggheten. Det är dags att vi börjar kräva en politik som bryter fattigdomen och gynnar etableringen istället för att skrika om en polisstat och ständigt hårdare tag. När barnets rättigheter står i fokus kan vi bryta våldsspiralerna och skapa trygga och starka vuxna som står upp mot gängen. Vi kan bygga ett tryggt samhälle, men vi måste tänka om.