Nu avgörs framtiden

Lyssna

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Miljöpartiet vill

 • Satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
 • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget.
 • Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
 • Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
 • Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.

”Jag vill ta ansvar för vad vi lämnar över till våra barn.”

Inspirera världen

Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver modiga beslut och envis uppföljning. Vårt Sverige är ett attraktivt land där vi genom att gå före öppnar för innovation och utveckling.

Vår omställning till fossilfritt ska ske på ett sätt som också stärker vår sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri och cykling. Genom att visa att vi kan leva fossilfria, moderna och goda liv får ett litet land som Sverige stor påverkan.

Höghastighetståg istället för flyg

Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Restider mellan storstäder kan halveras. Dagens järnväg ska avlastas och rustas upp. Tågen ska gå i tid. Vi vill att flygets utsläpp ska minska. Klimatskatt på flyg är ett första steg.

Bränslebyte och elbilar

Med bränslebytet fasar vi ut fossilt mot förnybart i pumparna. Med höjd skatt på tunga fossilbilar, och med större bonus för elbilar, förändrar vi bilköpen.

Städer för människor

Städer ska ha ren luft och grönska. Vi prioriterar de som cyklar, går och åker kollektivt. Vi vill ha fler hus i trä istället för betong. Det är både klimatsmart och vackert.

Klimatsmart mat

Vi vill öka andelen ekologisk mat. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. Vi vill att skola, vård och äldreomsorg serverar mat som är god, hälsosam och samtidigt bra för klimat och miljö.

100 procent förnybart

Vi vill satsa på utbyggnad av sol- och vindkraft. Sverige ska nå målet om hundra procent förnybar elproduktion senast 2040. Senast 2045 ska Sverige ha noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi vill prioritera landsbygdens transporter, tillgång till bredband och samhällsservice, och bygga ett hållbart Sverige.

Cirkulär ekonomi

Köp av tjänster och reparationer ska gynnas före nya prylar. Att ge möjlighet till mer tid istället för högre lön är klimatsmart. Vi vill ha högre skatt på utsläpp och satsa mer på svensk fossilfri industri. Sverige och andra rika länder ska finansiera klimatarbete i fattigare länder.

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad

 • Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål
 • En bindande klimatlag är klubbad
 • Klimatskatt på flyg införs
 • Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar
 • Elbilar och laddstolpar har fyrfaldigats med vår satsning
 • Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion senast 2040
 • Moms på reparationer är sänkt
 • Premie till köp av elcykel införs 

 

Engagera dig för klimatet!

Gillar du vår politik och funderar på att göra något mer än att rösta grönt?

 

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat