Klimatkrisen kräver kraftfull klimatpolitik

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Planetens viktigaste fråga. Se filmen (1:43)

Miljöpartiet vill

 • Skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och tydligt väga in viktiga aspekter som rör rättvisa och risk. Konsumtionsbaserade utsläpp ska inkluderas i klimatmålet.
 • Stötta klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela landet
 • Införa en tillräckligt ambitiös klimatlag på EU-nivå och lagstifta om en europeisk, bindande utsläppsbudget
 • Satsa på tåg i tid i hela Sverige, fler nattåg till Europa, en europeisk tågunion för enklare tågresor i Europa och nya höghastighetståg
 • Ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el i Sverige och EU

Höjda ambitioner och skärpta klimatmål

För att möta klimatnödläget och leva upp till Parisavtalet behöver Sveriges klimatmål uppdateras och skärpas. Målet måste utgå från klimatforskningens senaste besked och tydligt väga in viktiga aspekter som rör rättvisa och risk.

Sverige ska ta ansvar för alla sina utsläpp, även de som uppstår i andra länder till följd av svensk import och konsumtion. Ett uppdaterat klimatmål måste omfatta fler verksamheter och utsläppsområden än det nuvarande klimatmålet. Ett uppdaterat klimatmål ska även ange den totala mängden utsläpp som Sverige kan släppa ut.

Grön industriomställning

Sveriges industri befinner sig tack vare grön politik mitt inne i en omställning. Den måste skyndas på. Vi vill därför stärka stöden till industrins omställning. Det kommer skapa arbetstillfällen och minska utsläppen. Men principen måste fortfarande vara ett förorenaren betalar och då måste priserna för att förstöra klimatet fortsätta öka.

Sveriges klimatlag behöver också få genomslag i miljöbalken och i offentlig upphandling.

Höghastighetståg istället för flyg

Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Dagens järnväg ska rustas upp och tågen ska gå i tid. Resor på räls kan ersätta en stor del av dagens flygande. Det måste bli enklare, billigare och bekvämare att åka tåg över gränserna i Europa.

Läs mer: Trafik

Bränslebyte och elbilar

Vi fasar nu ut fossilt mot förnybart i pumparna. Senast år 2030 ska sista droppen fossil bensin och diesel säljas i Sverige. Med höjd skatt på tunga fossilbilar större bonus för elbilar förändrar vi bilköpen.

Läs mer: Bilar och bränsle

Städer för människor

Storstadsbilismen måste brytas. Städer ska ha låga utsläpp, ren luft och grönska. I gröna städer ska det vara lätt, säkert och bekvämt att cykla, gå och åka kollektivt. Fler hus ska byggas i trä med liten klimatpåverkan, istället för i betong med stor klimatpåverkan.

Läs mer: Bostäder

Klimatsmart mat

Vi vill öka andelen ekologisk mat och stärka det ekologiska jordbruket, både i Sverige och i hela EU. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. Skola, vård och äldreomsorg ska servera mat som är god, hälsosam och bra för klimat och miljö.

Läs mer: Mat och jordbruk

100 procent förnybart

Vi vill satsa på utbyggnad av sol- och vindkraft och ställa om till 100 procent förnybart i Sverige och EU. Sverige ska nå målet om hundra procent förnybar elproduktion i förtid. Senast 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Läs mer: Energi

Cirkulär ekonomi

Vi vill ha mer skatt på utsläpp, satsa mer på svensk fossilfri industri och fasa ut fossilt innehav i svenska pensioner. Köp av tjänster och reparationer ska gynnas före nya prylar. Att ge människor möjlighet till mer tid istället för högre lön är klimatsmart.

Läs mer: Ekonomi och skatter

Global klimatoffensiv

Miljöpartiet vill trappa upp klimatarbetet i världen. Vi driver på för att all relevant EU-lagstiftning ska vara i linje med Parisavtalet. En global kriskommission för klimatet ska inrättas. Rika länder som Sverige ska finansiera klimatarbete i fattigare länder.

Miljöpartiet regerar

 • Tack vare höjda krav och nya stöd befinner sig svensk industri mitt inne i en revolutionerande klimatomställning.
 • En bindande klimatlag är klubbad.
 • Klimatskatt på flyg har införts.
 • Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar.
 • Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar lavinartat.
 • Mängden laddstolpar har de senaste åren mångdubblats och fortsätter öka i rasande takt.
 • Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar elproduktion senast 2040.
 • Momsen på reparationer har sänkts.
 • Mer pengar till ladda hemma-stöd, ny biogasproduktion och andra lokala klimatinvesteringar i hela landet.
 • Stöd till industrin för ny grön teknik mot nollutsläpp har skapat förutsättningar för framtidens gröna industrier.
 • Nattåg rullar inom kort ut i Europa igen.
 • Genom att sitta i regering har våra ministrar kunnat höja EU:s klimatambitioner. Tack vare vår reform the Swedish Proposal har det blivit tio gånger dyrare att släppa ut koldioxid i EU. Reformen uppskattas leda till utsläppsminskningar motsvarande 50 gånger Sveriges årliga utsläpp.

 

Prata Klimat

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat