Kultur och fritid

Kultur och fritid i Tidaholm

Kulturlivet är oerhört värdefullt och besparingar på det området måste undvikas så långt det är möjligt.

Vi vill fortsätta att satsa på Kulturskolan, föreningslivet, biblioteket, museet, ungdomsgården och andra viktiga mötesplatser.

Vi vill inrätta en Fritidsbank – ett ”bibliotek” för sport- och fritidsutrustning. Konceptet finns på över hundra platser i landet och gynnar både miljö och folkhälsa.

Vi vill utreda möjligheten att utöka eller ändra badhusets öppettider till att gälla även lördagar.

Vi vill bevara den kulturhistoriska miljön i Tidaholm och är emot omotiverade rivningar av byggnader. Vid nybyggnation i centrum ska stor hänsyn tas till den historiska stadsbilden, exempelvis vid val av byggmaterial och utformning.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter