Kulturen

Ett dynamiskt kulturliv är en förutsättning för ett levande socialt hållbart samhälle och för att göra Tierps kommun attraktivt

Vår kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Att kulturen ska vara tillgänglig för alla och ingå som en självklar faktor i samhällsplaneringen. Vi vill förstärka bibliotekens roll som mötesplats och resurs genom att göra dem "meröppna" (mer tillgängliga) och att bredda utbudet av service. Kulturskolan ska utvecklas och verksamheten ska spridas till fler orter i kommunen. Vi vill att kultur och kreativa processer ska få större utrymme i förskolor och skolor - för det är med kreativit vi löser framtidens utmaningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: