Timrå

FÖR ETT HÅLLBART TIMRÅ MED LIVSKVALITET

Miljöpartiet i Timrå jobbar för att vi ska kunna leva utan gifter och miljöförstöring.
 
 
Kandidater till kommunfullmäktige 2018-2022.
1.    Elisabet Zemturis
2.    Anna Mellberg
3.    Staffan Rydblom
4.    Folke Nyström
5.    Berit Mannberg
6.    Sahwii Abdullah
7.    Per-Olov Bergman
8.    Sara Westin
 
Timrå är en fantastisk kommun med stora tillgångar i människor och natur som vi måste bevara och utveckla. Miljöpartiet de gröna strävar efter att skapa en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

 

Våra prioriteringar

Barn och unga.

Miljöpartiet i Timrå vill satsa på barn och unga genom att minska antal barn i skolkalasser och förskolegrupper, så att personalen har större möjlighet att se och stötta varje enskilt barn, utifrån det barnets behov.

Äldrevård.

Miljöpartiet i Timrå vill satsa på de äldre genom olika alternativ till boenden för äldre ….stora ….små ….mycket service…. lite service, och alla med stor variations-möjlighet, utifrån personliga önskemål.

Inflyttning till kommunen.

Miljöpartiet i Timrå vill öka inflyttningen till kommunen, för att ha ekonomi att genomföra dom satsningar vi jobbar för.

Trygg och kulturrik livssituation.

Miljöpartiet i Timrå vill skapa en trygg och kulturrik livssituation, för alla invånare i kommunen.

Miljöpartiet Timrå

Kontakt