Vi kommer göra allt vi kan för att inte fängelset ska byggas på åkermarken i Trelleborg.

Läs Emil Samnegård och Maria Wilhelms text i Trelleborgs Allehanda

När man blickar ut över Söderslätt i maj blir man varm i hjärtat. Skönheten av de böljande landskapen är en fröjd för ögat. Men fälten betyder mycket mer än så. Den håller våra magar mätta.

Åkermarken har aldrig varit viktigare. I Trelleborgs kommun har vi mest och bäst åkermark i hela Sverige. Denna mark är viktig både för vår kommun och för hela landet. Hälften av den maten som produceras i Sverige produceras i Skåne. Våra jordar ger mycket mer avkastning än jordarna längre norrut och särskilt produktivt är Söderslätt.

Sveriges förmåga att föda sin egen befolkning har tyvärr minskat stadigt. Vår matberedskap har sjunkit från 75 procent på 1990-talet till cirka 50 procent i dag. Dessutom har våra beredskapslager tagits bort. Blickar man till vårt grannland Finland har de politiska mål som gör att de producerar 80 procent av sin egen mat än i dag. Samma målsättning har vårt parti.

Så här skrev vi i Miljöpartiet i Trelleborg i vårt valmanifest för fyra år sedan: ”Vår del av världen har varit trygg i flera generationer. Så trygg att beredskapen för kristid monterats ned. Sverige kan knappt föda sin egen befolkning och insatsvarorna inom jordbruket som diesel och konstgödsel är importvaror. För att kunna möta svåra tider framöver måste tillgång till matproduktion och vatten säkras.”

I dag borde alla förstå att vi inte kan hantera Sveriges bördigaste mark som om den inte hade något värde. Att bygga ett fängelse finns det behov för, men det finns inga argument som är starka nog för att man ska bygga ett enormt fängelse på Sveriges bästa jord. Fängelset blir inte ett dugg bättre för att det ligger på den mest produktiva marken.

Sammantaget med fängelse och östlig ringväg samt ytterligare en västlig ringväg arbetar det politiska styret för att omintetgöra runt 100 hektar åkermark. Samhällsintresset för att Sverige ska värna sin mest produktiva mark är för oss mycket större än för att få ett jättefängelse just till Trelleborg. Fängelset ger väldigt få jobb i relation till sin stora yta. Det kan antingen läggas på någon annan plats eller delas upp i två mindre anstalter så det blir lättare att finna lämplig plats för några platser här och några på annan ort.

Nu måste vi stärka Sveriges förmåga att föda sin befolkning. Miljöpartiet kommer göra allt vi kan för inte fängelset ska byggas på åkermarken i Trelleborg.

Emil Samnegård (MP)
Maria Wilhelms (MP)

https://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/trelleborgs-kommun-har-mest-och-bast-akermark-i-hela-sverige-80f38bf2/  – 21 maj 2022

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter