Miljöpartiet synliggör Sverigedemokraternas nonchalans för demokrati och medborgare

Läs debattomgången mellan Miljöpartiet gruppledare Emil Samnegård och Sverigedemokraternas "oppositions"ledare i Trelleborg.

[Emil Samnegårds texter följer i fet text, Sverigedemokraternas ledare Helmuth Peterséns texter i kursiv text]

Vårt ansvar att hålla god ton
Helmuth Petersén (SD) är kommunalråd och leder Trelleborgs största parti. Likt alla politiker i fullmäktige har Helmuth fått ett förtroendeuppdrag och företräder medborgarna i kommunen.Jag tycker att vi bör förvänta oss mer av ett kommunalråd än att han hånar medborgare i tidningen. Helmuth skriver följande på insändarsidan (den 16 april):

”Det är väldigt länge sedan som jag läst ett sådant här desperat och meningslöst inlägg, det blir så när man är arg när man skriver. Det gäller för dig att lära hur du skall hantera dina känslor, jag är van vid påhopp så jag kan utbilda dig i att lära sig räkna till tio. Om du nu kan räkna så långt!”

Självklart får kommunalråd själv välja vilken nivå de skriver sina insändartexter på när de bemöter medborgarna i kommunen. Men jag tycker att nivån är skrämmande. Och även om Helmuth gör som han vill så har ledande politiker ett ansvar att hålla god ton i den offentliga debatten.

På insändarsidorna i tidningen efter Helmuths utfall var det ett helt gäng välskrivna insändartexter. Tack blivande studenter från TCTE17 på Söderslättsgymnasiet för att bidragit med era tankar angående studentfirandet och covid-19. Det skrev ni på ett föredömligt sätt. Era texter var tydliga, resonerande och välgenomtänkta. Det ger hopp om framtiden.

Emil Samnegård, Gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

 

”Jag får uttrycka mig precis som jag vill”
Det blir tråkigt när jag skall behöva lära politiker som varit med ganska länge i Trelleborgspolitiken hur kommunen har byggt upp sin politiska organisation, när Emil Samnegård (den 25 april) dock inte ännu lärt sig detta får jag väl berätta det för honom.

Trelleborgs kommun har ett kommunalråd och två oppositionsråd, i denna mandatperioden är det ett kommunalråd från M/KD och två oppositionsråd från SD och S. Detta för din info Emil, jag är inte kommunalråd som du skriver i ditt debattinlägg. Ja, jag får uttrycka mig precis som jag vill i både text och tal. Även om en gruppledare från ett av kommunens minsta partier tycker annorlunda, sanningar är alltid illa hörda men jag räds inte för att säga dem.

Emil Samnegård vill bestämma väldigt mycket i Trelleborg, ofta har jag hört honom försöka tvinga fram mig eller någon annan till talarstolen i kommunfullmäktige. Likt en desperat vettvilling försöker han bestämma över andra partiledamöter, detta är inget som vi påverkas av utan möter med nonchalans!

Emil får gärna bestämma i sitt lilla miljöparti men när han vill styra upp hur vi agerar i de stora partierna är det stopp, varför skulle vi lyssna på honom! Än en gång, musen som röt!

Att Emil nu tycker att jag hånar en medborgare i en annan debattartikel tyder på att Emil nu tagit på sig ansvaret som ordpolis i tidningen, en titel du inte lär klara av. När någon skriver anonymt till mig och kastar iväg den ena anklagelsen efter den andra, på grova sätt, så tvekar jag inte med att bemöta detta hårt! Oavsett vad du tycker Emil!

Jag tycker det är höjden av feghet att göra fula personliga påhopp mot någon utan att våga skriva under med sitt namn, jag är faktiskt förvånad över att så får ske. Den som fortsättningsvis vill ha ett svar av mig i en debattartikel får inte välja den feges väg och göra detta anonymt, jag kommer inte att besvara någon framöver som inte skriver under med sitt namn!

Helmuth Petersén, Oppositionsråd (SD)

 

 

”Bra att alla får se er nonchalans Helmuth”

Helmuth Petersén (SD) får uttrycka sig som han vill. Det skriver både han och jag i våra inlägg här i Trelleborgs Allehanda. Tyvärr ger Helmuth (den 2 maj) bilden att jag skrivit det motsatta. Läsaren som minns vad som skrevs, eller som går in och läser våra inlägg i efterhand på Allehandas hemsida, kan lätt faktagranska vad som står.

I ett tidigare inlägg skrev Helmuth att han kunde lära en anonym skribent att räkna till tio. Nu beklagar han sig över att han behöver lära mig att han inte är ett kommunalråd, utan ett oppositionsråd. Jag vet att Helmuth är oppositionsråd, trots att hans parti är en del av trojkan som styr Trelleborg. Jag vet också att ett oppositionsråd är ett kommunalråd, på samma sätt som en sånglärka är en lärka.

Så här står det i Nationalencyklopedin: ”Oppositionens kommunalråd kallas ofta oppositionsråd”. Det står också att ”Oppositionen kan tilldelas vice ordförandeposter och en eller flera poster som kommunalråd, ofta kallade oppositionsråd”. Även i den fria encyklopedin Wikipedia står det att ”De flesta små kommuner har ett eller två kommunalråd. Det andra kommunalrådet representerar då normalt oppositionen och benämns ibland "oppositionsråd" ”. Så ja, Helmuth Petersén. Du får gärna lära ut att du är ett oppositionsråd, även om det per definition också betyder att du är ett kommunalråd.

Jag har likt Helmuth ett förtroendeuppdrag i Trelleborgs kommun. För mig betyder det att jag ska föregå med gott exempel. Till exempel kan det innebära att visa kurage och tillrättavisa ett argsint oppositionsråd som spårar ur på debatt- och insändarsidorna och hånar kommunens medborgare.

Helmuth skriver att jag försöker bestämma över andra partiledamöter när jag ber dem svara på frågor i fullmäktige. Frågor om kommunens verksamhet som de har ett politiskt ansvar för. Tyvärr sitter många gånger nämndernas ordförande bara tysta i bänkarna på fullmäktige, samtidigt som de får stora arvoden från kommuninvånarna. Arvoden som kraftigt ökade denna mandatperiod efter att bland annat välarvoderade sverigedemokrater röstat igenom höjningarna.

Vidare skriver Helmuth att de inte påverkas av att jag vill ha svar från politikerna i ansvarsställning, med citat: ”detta är inget som vi påverkas av utan möter med nonchalans!”. Jag tycker det är bra att ni läsare får höra hur besluten om kommunens utveckling tas i fullmäktige. Att ledaren för Trelleborgs största parti själv skriver att de nonchalerar frågorna från den riktiga oppositionen. Frågor som förtjänar svar i stället för tigande politiker. Arvoderade politiker som antingen inte vet svaret, eller som inte bryr sig om att berätta det för trelleborgarna som kan följa fullmäktigemötena över webben eller på radion.

Slutligen, för att du Helmuth Petersén inte ska tro att jag vill bestämma över dig. Du får skriva dina inlägg precis såsom du finner lämpligt. På samma sätt har jag friheten att uttrycka mig när jag tycker att ordvalen är olyckliga, och att kommunens näst högst avlönade politiker borde hålla god ton mot kommunens medborgare.

Emil Samnegård, Gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

 

Länkar till texterna i Trelleborgs Allehanda finns här:

 https://nxt.trelleborgsallehanda.se/insandare/vart-ansvar-att-halla-god-...

https://nxt.trelleborgsallehanda.se/insandare/jag-far-uttrycka-mig-preci...

https://nxt.trelleborgsallehanda.se/insandare/bra-att-alla-far-se-er-non...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: