Miljöpartiet Trelleborg överklagar beslut om byggande av östlig ringväg på landets bästa åkermark.

Miljöpartiet överklagar genom sin gruppledare Emil Samnegård beslutet med grund i att detaljplanen strider mot miljöbalken.

Enligt detaljplanen tas sammanlagt 33 hektar åkermark i anspråk, utöver att Trelleborgares hus rivs. Om en väg måste byggas så finns det alternativ som tar hälften så mycket jordbruksmark i anspråk och sparar flera hem.

”I Trelleborg finns Sveriges bästa åkermark. Det är en av kommunens stora styrkor. När ny infrastruktur planeras måste det göras på ett sätt som värnar den goda jorden.” säger Emil Samnegård, gruppledare Miljöpartiet Trelleborg.

Vidare skriver Miljöpartiet i sin överklagan att delar av analysen om en östlig ringvägs samhällsnytta bygger på visioner snarare än faktiska behov. Dels behöver inte ett “Business Center Trelleborg” byggas i östra Trelleborg, långt ifrån både E:6a och hamn. Dels har byggnationen av en östlig hamninfart lagts på is på obestämd framtid enligt den avsiktsförklaring kommunen slutlit med Trafikverket.

“Det blir lite av ett korthus när flera olika infrastrukturprojekt används för att legitimera varandra på det här viset. På måndagens fullmäktige togs beslut om att en detaljplan för ytterligare en västlig ringväg ska tas fram som tar ytterligare cirka 15-20 hektar åkermark, och ett 100-tal miljoner kronor i anspråk. - säger Emil Samnegård.

De olika delarna i ringvägsprojekter beräknas kosta över en miljard kronor. Enligt ett “samfinansieringsavtal” med Trafikverket kommer kommunen i delarna där östra ringvägen korsar annan infrastruktur ta 100% av kostnaden. Det blir således en dyr affär för Trelleborg.

Läs överklagandet här:

https://drive.google.com/file/d/1PFTFMJQ1C_HkXAy15zD96V6wtBNtX_EN/view?u...

 

För mer information kontakta:

Emil Samnegård, Gruppledare för Miljöpartiet i Trelleborg

0706129886

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: