Bostäder

Bostäder

Miljöpartiet vill

I takt med att staden växer och utvecklas måste vi ha ett hållbarhets- och framtidstänk för att möta de utmaningar vi står inför. Därför är det viktigt att vi i planeringen och byggnationen av nya stadsdelar inte försakar djur, natur eller kultur. I samband med byggandet av den nya stadsdelen Vårvik (Hjulkvarnelund-Knorren), ska träbyggnation permieras, samt bevara den orörda naturen på den norra delen av Knorren. Samt bevara och upprusta den södra delens kulturhistoriska byggnader. Vi måste även bygga så att vi kan minska sårbarheten i effekterna av klimatförändringarna och samtidigt minska vår negativa påverkan på miljön.

Vi anser att rekreationsområden nära ens bostad är viktigt. Vi ska bygga en god livsmiljö där resurserna används på ett hållbart sätt och där parker och grönområden prioriteras.

Vid byggandet av nya stadsdelar och byggnader, så måste vi tillgodose alla typer av behov från stadens invånare. Alla har inte råd att köpa en bostad eller har möjlighet att betala en hög hyra. Därför måste det finnas allt från billiga hyresrätter till bostadsrätter och villor i samma område. ​

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter