Trosa

NU - Trosa som grön och omställd kommun!

Klimat och miljö väntar inte. Allt från hav till atmosfär ska värnas med en livsstil för jordens hållbarhet. Miljöpartiets (MP) politik i kommunen vill underlätta hållbara val.

 

Resecentrum i Vagnhärad - navet för klimatsmarta transporter
Våra prioriteringar

Valprogram.

Vårt valprogram håller på att växa fram: NU – TROSA SOM GRÖN OCH OMSTÄLLD KOMMUN! Klimat och miljö väntar inte. Allt från hav till atmosfär ska värnas med en livsstil för jordens hållbarhet. Miljöpartiets (MP) politik i kommunen vill underlätta hållbara val.

Grönt samhällsbygge.

Trosa kommun har en snabbt ökande befolkning och det ställer nya krav på samhällets service, skolor och omsorg. Samtidigt är det en utmaning för miljön, energiåtgången, VA och renhållning i kommunen vilket måste prioriteras hållbart. MP vill inte bygga mer vägar utan underhålla de vägar som finns. MP vill värna natur och hav i vårt vackra unika kustlandskap.

Kollektivtrafik och transporter.

Kollektivtrafiken moderniseras och anpassas till människors behov, med bland annat mindre fordon, anropstrafik och tåganpassning. Bygget av Ostlänken med station i Vagnhärad får allt stöd det behöver.

Infart Västra Trosa.

Miljöpartiet har varit motståndare mot förbifarten i alla instanser i många år. Den planerade vägen är nu omdöpt till ”Infart västra Trosa” och vi föreslår att planeringen stoppas och utbyggnad i västra Trosa får låg prioritet. Genomfarterna i Trosa kan breddas och trafiksäkras.

Miljöpartiet Trosa

Kontakt