Ett lärande Tyresö

Ett lärande Tyresö

Ett lärande Tyresö

Förskolan och skolan är nycklar för att skapa ett jämlikt samhälle som ger alla likvärdiga möjligheter och ska bidra till att utjämna klasskillnader från en generation till en annan.

Kunskap, kreativitet, innovation, demokratiska förmågor och entreprenörskap är avgörande för att hitta nya lösningar på dagens samhällsutmaningar. För att utveckla förmågorna krävs många trygga vuxenkontakter, som i sin tur behöver goda förutsättningar. Oavsett vilken skola du går på ska du veta att du får en god utbildning och stöd av vuxna på det sätt du behöver. Förutom fler vuxna i skolan vill vi bland annat se satsningar på stärkt elevhälsa, stöd till barn med särskilda behov, gröna skolgårdar och levande skolbibliotek.

Detta är våra prioriteringar för ett lärande Tyresö:

Ett hållbart och livslångt lärande Läs mer
Elevernas arbetsmiljö Läs mer
Elevers och vårdnadshavares psykiska hälsa Läs mer
Ett gymnasium i framkant Läs mer

Nyheter på Barn och lärande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter