Årets Musikhjälpen i Sveriges Radio och SVT går av stapeln 13-19 december

Årets Musikhjälpen i Sveriges Radio och SVT går av stapeln 13-19 december

SR och SVT sänder 144 timmar på temat ”För en värld utan barnarbete”. Anis Don Demina, Brita Zackari och Oscar Zia är trion som leder Musikhjälpen 2021.


Artikel 32 i Barnkonventionen reglerar barnarbete. Den säger att barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. De har även rätt att skyddas mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa.

I Agenda 2030- målen beskrivs barnarbete under mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

"Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete"

Miljöpartiet Upplands-Bros gruppledare Sara Ridderstedt skänker för sjunde året i rad sitt arvode för kommunfullmäktiges sammanträde i december till Musikhjälpen.

-I många länder är det extra viktigt att få gå i skolan, eftersom det innebär att barn löper mindre risk att hamna i barnarbete, utsättas för trafficking eller giftas bort. Erfarenheten visar också att ett av de bästa sätten att lyfta ett land ur fattigdom är att ge flickor utbildning, säger Sara Ridderstedt gruppledare (MP).

Bakgrund: Antalet barn i världen som tvingas till barnarbete har minskat sedan år 2000. Då arbetade ungefär 245 miljoner barn, år 2008 hade sjunkit till 215 miljoner. Idag ligger sifffran på 160 miljoner, vilket motsvarar var tionde barn i världen. Knappt 40 procent är flickor och 60 procent pojkar. Av alla barnarbetare är 55 procent i åldern 5-11 år, 23 procent 12-14 år och 22 procent 15-17 år.

Den ekonomiska nedgången till följd av covid-19-pandemin har gjort att den nedåtgående trenden för barnarbete har brutits. Nu räknar ILO (Internationella arbetsorganisationen) och UNICEF med att ytterligare 9 miljoner barn kommer att vara i arbete i slutet av år 2022.

(Källa: Unicef)

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter