MP fick med samtliga partier i frågan om lokal energiproduktion

Alliansen lade på onsdagens Kommunstyrelse ett ledamotsinitiativ om att elsäkra Upplands-Bro kommun med förslag att ge Kommunledningskontoret i uppdrag:

-att säkerställa att våra verksamheter och brukare inte drabbas vid elbrist och eventuella stängningar av elledningar vinter.

– att en beredskapsplan tas fram för att möta återkommande störningar på el- och energiförsörjningen.

Miljöpartiet yrkade på ett tillägg om en snabb utveckling för lokal energiproduktion genom solpaneler på kommunens tak och att undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt energibolag – Upplands-Bro Energi AB för förnybar elproduktion lokalt vilket bifölls av samtliga partier.

S yrkade på ett tillägg om att säkra också föreningarnas verksamhet vad gäller eventuell elbrist och dess konsekvenser vilket också fick stöd av samtliga partier.

– Upplands-Bro behöver en snabb utveckling med investeringar för lokal energiproduktion, tex genom solpaneler på kommunens tak, investeringar i vindkraft och genom att undersöka förutsättningar för bildandet av ett lokalt energibolag. Upplands-Bro Energi AB- för förnybar elproduktion lokalt. Det är ett naturligt steg i att trygga kommunens energibehov, robusthet, resiliens och ett skydd mot allvarliga störningar i elnätet, säger Sara Ridderstedt Gruppledare (MP).

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter