Miljöpartiet står upp för kommunens natur- och kulturvärden

Miljöpartiet står upp för kommunens natur- och kulturvärden

Vår mailbox sjuder och kokar. Det blir så när minoritetsalliansens exploatering av landsbygd blir allt mer tydlig för människorna i vår kommun. I planprioriteringen återfinns exploatering av mycket känsliga områden med värdefull jordbruksmark, grönkil, vattenskyddsområde och riksintressen för kulturmiljö och friluftsliv.


Det handlar om 175 bostäder på Säbyholm, 120 villor på Lindormsnäs 1:5 och ett 40-tal villor på Ålsta-Aspvik samt stora exploateringar vid Ådo-Sågbacken-Verkaviken. Allt precis tvärtom planeringsinriktningarna i RUFS och landsbygdsplanen. Miljöpartiet är tydliga. Vi vill bygga klimatsmarta bostäder med blandad upplåtelseform i kollektivtrafiknära lägen med nära till service, skolor och förskolor, vårdcentral och annan service. Vi bygger helst på redan hårdgjorda ytor, i trä och på höjden. Vi har i många år drivit att Upplands-Bro behöver en stadsarkitekt med tydligt mandat för hållbart byggande med helhetsgrepp över vår identitet som orter med natur- och kulturvärden i fokus.

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter