Nu är det klart: strandskyddet är räddat och mer skog skyddas i hela Sverige!

Nu är det klart: strandskyddet är räddat och mer skog skyddas i hela Sverige!

Nu stärker vi strandskyddet där det behövs som mest och säkrar människors tillgång till stränder och natur. Dessutom skyddar vi mer värdefull skog än någonsin tidigare, inte minst de fjällnära skogarna.
Natur som vi förstör går inte att återställa, arter som utrotas kommer inte tillbaka. Tack till dig som varit med och kämpat för vår svenska naturen och allemansrätt.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter