Sveriges miljöbästa kommun 2021

Aktuell Hållbarhet rankar varje år Sveriges miljöbästa kommun. Upplands-Bro lyfter 48 placeringar jämfört med 2020, från plats 152 till 104 som är en klar försämring jämfört med förra mandatperioden då Miljöpartiet ingick i kommunens styre och såg till att miljö- och klimatfrågorna prioriterades högre.

Uppland-Bro låg på plats 44 år 2016 och 2017 och på plats 74 år 2018.

Frågorna varierar från år till år med olika fokus och tyngd på tex vatten, energi, kemikalier, plast, livsmedel mm.
Upplands-Bro missar en hel del lågt hängande frukter. Som att vi saknar tillsyn och krav på hantering av PFAS hos Räddningstjänsten.

En annan fråga där Upplands-Bro fått 0 poäng gäller hållbarhetskrav på våra placeringar där vi svarat nej. Miljöpartiet fick med sig alla partier på kommunstyrelsen 14/4-2021 i vårt yrkande om ett sådant tillägg i kommunens Finanspolicy:
" Investeringar får inte ske i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning, eller produktion av kol, olja, gas, oljesand, eller annan okonventionell fossil olja eller gas."

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: