Upplands-Bro behöver en Klimatfärdplan

Upplands-Bro behöver en Klimatfärdplan

Miljö- och klimatarbetet går på tok för långsamt i vår kommun. Vår kommuns utsläpp av transporter ökar dessutom. Den styrande minoritetsalliansen (M,L,C,KD) anger att kommunen ska vara klimatneutral 2030 i sin budget. Detsamma anges i den nya Näringslivsstrategin som beslutades på Kommunstyrelsen 1/12-2021. Men ingenstans finns några beskrivningar om hur vi som kommun ska uppnå målet.


Med åtta år kvar och uppgiften från 2017 att Upplands-Bro behöver minska sina utsläpp med 64% till år 2030 är det riktigt bråttom. Sverige undertecknade klimatavtalet i Paris i december 2015. En av delarna i avtalet handlar om att temperaturstegringen på jordklotet ska hållas under 2 procent under första halvan av detta århundrade. Om detta mål ska uppnås måste alla; länder, kommuner, företag och enskilda individer bidra med olika åtgärder. 

Miljöpartiet föreslår i en inlämnad motion att vi upprättar en lokal Klimatfärdplan med tydliga mätbara mål med tät uppföljning för att synliggöra och underlätta processen i målet med klimatneutral kommun 2030. Klimatfärdplanen ska vara lättillgänglig och lätt att applicera för tjänstepersoner, förtroendevalda, representanter för näringslivet, elever i våra skolor och för våra medborgare. Planen behöver innehålla en inventering om vad vi gör i nuläget, en tydlig prioritering i vilka åtgärder som ger störst klimatnytta.

Hur vi kan kroka arm med näringsliv, föreningar och kommuninvånare i arbetet, hur ska åtgärderna finanserieras och en redovisning av sidonyttor med lägre utsläpp. Ökad folkhälsa, bättre arbetsmiljö, ekonomiska besparingar, god publicitet och nya resurser för att nämna några. På åtta år behöver Upplands-Bro minska sina utsläpp med 64% (uppgift från miljöbokslutet 2017). Miljöpartiet efterlyser svar från Minoritetsalliansen om hur det ska gå till. Vi är beredda att ta ett starkt ledarskap för den gröna omställningen 2022. Här behövs modiga politiker som tar obekväma beslut och vågar prioritera frågan om en bebolig planet för våra barn och barnbarn.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter