Dränering i Årike Fyris skadar naturvärden

Dränering i Årike Fyris skadar naturvärden

Att skapa ett sammanhängande naturreservat i Årike Fyris är en högt prioriterad fråga för Uppsala kommun och miljökommunalråd Maria Gardfjell (MP). De senaste veckorna har dock Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) påbörjat en så kallad täckdikning i delar av området.
Arbetet med täckdikning innebär att marken dräneras och att ett intensivt jordbruk möjliggörs. Förutsättningarna för det känsliga djur- och växtlivet försämras avsevärt.

– Jag är väldigt kritisk till att de nu kör igång med ett sånt här arbete när ambitionen hela tiden varit att ombilda Årike Fyris till ett naturreservat, säger Maria Gardfjell.

Gränser för det nya naturreservatet har föreslagits i kommunens översiktsplan och diskussioner pågår mellan kommunen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Marken som nu täckdikas ingår i vad kommunen vill ska bli framtidens naturreservat.

– Jordbruk kommer att vara ett viktigt inslag i framtidens Årike Fyris, men det ska vara ett miljöanpassat jordbruk. Med den här intensiva täckdikningen försvinner värdefulla marker för fågellivet, säger Maria Gardfjell.

Mer info
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/mp-kritiska-till-tackdikning-av-ariket

Kontakt
Maria Gardfjell (MP)
Kommunalråd i Uppsala med ansvar för miljö
018-727 16 81

Relaterade nyheter

Uppsala, 16 juni 2020

Omställningen av Jälla ska fortsätta

Uppsala, 9 juni 2020

Folkomrösta om kärnavfallet!

Uppsala, 4 februari 2020

Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter