Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk

Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk

Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell lämnade den 25 april 2016 besked till fullmäktige om att Uppsala kommun kommer att förvärva vindkraftverk. Målen är stabila, låga elpriser för kommunen samt att bidra till klimatomställningen genom att stärka marknaden för vindkraft.
Beslutet att påbörja arbetet fattades av fullmäktige under 2015 och ska nu verkställas. För att kombinera ekonomisk nytta med klimatnytta kommer befintliga vindkraftverk att köpas in.

De utförliga kalkylerna bygger, till skillnad från vad som varit fallet i andra kommuner, på att låga elpriser kommer att fortsätta gälla. Detta skapar en trygghet i investeringen. Den kommer att ge stabila elpriser för kommunens verksamheter och samtidigt bidra till klimatomställningen.

Kontakt
Maria Gardfjell (MP)
Kommunalråd i Uppsala
076-761 83 76

Relaterade nyheter

Uppsala, 16 juni 2020

Omställningen av Jälla ska fortsätta

Uppsala, 9 juni 2020

Folkomrösta om kärnavfallet!

Uppsala, 4 februari 2020

Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter