Äldrefrågor

Trygghet är ledordet när vi gör politiska prioriteringar i äldrefrågor. Både nationellt och lokalt ökar andelen äldre. Vi förespråkar att resurser investeras med god framförhållning, så att det inte blir sista-minutenbeslut då sådant är inhumant samt dyrare i längden.

Vi Gröna i Vadstena vill

 

Bostäder

Trygga äldres boende genom att anpassa vid nybyggnation och upprustning.

 

Service

Värna bästa möjliga service i hemmet, verka för  fler möjligheter till utevistelse samt god, ekologisk och näringsrik mat.

 

 

Äldreboenden

Förbättra tillgången på platser för de som önskar plats på äldreboenden, värna matkvaliteten och tillgången till utevistelse.

 

"Trygghet är ledordet när vi gör politiska prioriteringar i äldrefrågor!"