Solidarisk integrationspolitik

Solidarisk integrationspolitik

Språket är nyckeln till lyckad integration. Vallentuna kommun ska arbeta för att modernisera undervisningen i svenska för invandrare. Undervisningen ska i ännu högre utsträckning utformas efter individens förutsättningar och mål. Fler nyanlända ska erbjudas språkpraktik i de kommunala verksamheterna.

Färre som flyr

Världen upplever just nu en flyktingkatastrof. Krig, förföljelser och extremväder är tre av orsakerna. Miljöpartiet har en kraftfull politik för global utveckling. Vi satsar på klimatet, fred, mänskliga rättigheter och FN. Människor ska inte behöva fly.

Fler ska få stanna

Behovet av skydd ska avgöra vem som får asyl. Vi är emot att sätta ett maxantal och stänga dörren för andra, som också behöver skydd och har rätt att söka asyl. Asylrätten ska värnas. Fler ska få stanna i Sverige.

EU kan mer

Att ge skydd för alla som flyr hade inte varit så svårt om EU hjälptes åt. Vi vill att alla EU-länder tar emot flyktingar. Sverige ska jobba hårt för att EU också värnar asylrätten.

På uppdrag av regeringen har Maria Ferm lett en utredning om lagliga vägar till EU. Människor ska inte tvingas riskera livet på Medelhavet.

Snar återgång till mer human politik

Sedan 2015 har Sverige tillfälligt mer restriktiv flyktingpolitik. Den kom till ett exceptionellt läge, men ger svåra konsekvenser för barn och vuxna.

Miljöpartiet vill återgå till en mer normal och human ordning så snart som möjligt, genom att mottagandet byggs ut och nyanländas etablering blir bättre.

För oss är det självklart att uppehållstillstånd ska vara permanenta, att familjer ska kunna återförenas. och att personer med ömmande skäl ska få stanna.

Låt de unga stanna

År 2015 kom många barn ensamma till Sverige. Ansökningarna har dragit ut på tiden med flera år. De som hunnit fylla arton räknas inte som barn längre. De kan utvisas, trots att de går i skola och rotat sig. Vi jobbar för att de ska få stanna.

Öppna dörrar till jobb, forskning och studier

Vårt land är en plats dit människor vill komma för att jobba, studera och forska. Genom att erbjuda bra arbetsvillkor hoppas vi att fler vill leva och verka här. Människor är en resurs.

Nyheter på Solidarisk integrationspolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter