Aktiv politik för global rättvisa

Lyssna

En grön utrikespolitik betyder en aktiv och självständig utrikespolitik. Sverige ska arbeta för en global utveckling för att bekämpa fattigdom, för demokrati och för mänskliga rättigheter.

Vår fredspolitik bygger på medling, diplomati, rättvis handel och en bättre ekonomisk balans mellan jordens länder.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige fortsätter vara alliansfritt och säger nej till NATO-medlemskap,
  • göra FN starkare,
  • att EU skapar en civil fredskår, och
  • att Sverige skänker mer pengar för utveckling och klimatarbete i fattiga länder.

”Under Reinfeldts tid vid makten har Sveriges röst i världen tystnat. Vi menar tvärtom att Sveriges röst i världen måste bli tydligare och mer framträdande.”

Värna Sveriges fantastiska förtroende

År 2014 har Sverige, genom tur och skicklighet, lyckats hålla sig utanför krig i 200 år. Det betyder att vi har ett fantastiskt förtroende bland världens alla länder. Vi vill värna det förtroendet. Vi tycker att Sverige ska arbeta för att förebygga konflikter utan att använda våld. Vi vill sprida demokrati och mänskliga rättigheter.

Starkare FN

FN behöver göras om och bli starkare. För att FN ska kunna arbeta med att förebygga konflikter och förhindra våld och krig behöver FN mer resurser. FN måste också bli bättre när det gäller arbetet med miljön. Därför vill vi bland annat ge FN:s miljöprogram UNEP mer tyngd genom att göra det till ett regelrätt FN-organ. Vi vill också ge FN:s gröna fond för utvecklingsländernas klimatanpassning mer pengar.

Civil fredskår i EU

EU lägger mycket möda på att utveckla sin militära kapacitet. Det tycker vi är fel väg att gå. Vår fredspolitik bygger istället på medling, diplomati, rättvis handel och en bättre ekonomisk balans mellan jordens länder. Miljöpartiet verkar för att EU utvecklar sin icke-militära kompetens genom att göra verklighet av förslaget med en civil fredskår. En sådan ska kunna komma in i ett tidigt skede i en konflikt, innan våldet brutit ut.

Sveriges borde ge mer pengar till utvecklingssamarbete och klimatbistånd, minst två procent av bruttonationalinkomsten. Vi tycker också att Sverige ska ta globala initiativ för att få andra rika länder att också göra det.

Prata Utrikespolitik och global rättvisa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Utrikespolitik och global rättvisa. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Utrikespolitik och global rättvisa