Feministisk utrikespolitik för klimat, fred och demokrati

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Vår fredspolitik bygger på medling, diplomati, rättvis handel och en bättre ekonomisk balans mellan jordens länder.

Miljöpartiet vill

 • att Sverige och EU ska vara en stark internationell röst för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter,
 • att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera resurser i klimat- och miljöarbete i fattiga länder, samt
 • att Sverige och EU ska bedriva en fri, rättvis och hållbar handel.

Stark feministisk utrikespolitik

Miljöpartiet jobbar för att fler länder ska ta sitt klimatansvar, för att stoppa vapenexport till diktaturer och för mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi vill att Sverige ska vara en pålitligt partner i kampen för en bättre värld.

Vi driver en feministisk utrikespolitik och kämpar för jämställdhet både i Sverige och utomlands. Vi vill öka respekten för kvinnor och flickors rättigheter och möjligheter och att fler kvinnor ska vara med och fatta de viktiga besluten.

Ansvar för världens klimatarbete

Miljöpartiet vill att Sverige ska ta en ledarroll för att lösa den globala klimatkrisen. Det gör vi bäst genom att leva upp till våra klimatlöften: minska de egna utsläppen till en hållbar nivå och hjälpa fattiga länder att klara klimatomställningen.

Vi vill skydda Arktis och andra känsliga miljöområden mot exploatering av olja och fossilgas och verka för att kunna förbjuda subventioner av fossila bränslen.

Fri och rättvis handel

För oss är det viktigt att alla handelsrelationer tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Sverige ska vara ett föregångsland för fri, rättvis och hållbar handel. Vi vill ta ansvar på hemmaplan genom att de inköp vi gör i kommuner och landsting är etisk och miljömärkt. Vi vill också stärka fattiga länders förutsättningar för rättvis handel.

Miljöpartiet regerar

Miljöpartiet sitter i världens första feministiska regering och driver en feministisk utrikespolitik. Under mandatperioden har vi:

 • tagit en ledarroll i den internationella klimatpolitiken, bl.a genom hårt jobb för att få till Parisavtalet,
 • växlat upp arbetet för att alla politikområden ska styra mot en globalt hållbar utveckling,
 • säkertställt stöd till fattiga länders klimatarbete och energiomställning,
 • gjort Sverige till den största givaren till FN:s arbete med jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter,
 • varit en förkämpe för aborträtten och sexuella- och reproduktiva rättigheter.
 • bidragit med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden 2015-2018,
 • ökat stödet till länder som är drabbas hårdast av klimatförändringar,
 • drivit på för att EU ska ta en tydlig ledarroll i det internationella klimatarbetet,
 • drivit igenom "The Swedish Proposal": En kraftig förstärkning av EU:s handel med utsläppsrätter för att klimatmålen under Parisavtalet ska kunna nås, samt
 • satt tydliga mål för att bryta ojämställda strukturer i världen och för att resurser går till kvinnors egna prioriteringar.

Prata Utrikespolitik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Utrikespolitik