Kultur

Vänersborgs satsningar på musik har rönt stor uppskattning hos många. Nu är det dags att också lyfta fram andra konstformer och kulturyttringar!

Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla barns och ungas kreativa förmåga genom att erbjuda möjligheter till bild- och sceniskt skapande, liknande den verksamhet som N3 erbjuder i Trollhättan. En sådan verksamhet skulle också vara en naturlig mötesplats och social knutpunkt för unga på kvällar, helger och lov.

Biblioteken har en central roll i ett rikt kulturliv och i ett kunskaps- och informationssamhälle. Biblioteken erbjuder också ett rikt och varierat kulturutbud i form av barnteater och musikframträdanden -initiativ som är mycket uppskattade och som Miljöpartiet anser viktiga och värda att stödja. Vi kommer också att kämpa för att våra bibliotek får finnas kvar och utvecklas.

Miljöpartiet vill skapa fler mötesplatser där umgänge mellan generationer och kulturer kan ske och att kommunen tar initiativ till kulturdagar -en sommarfest där kultur och kulturer möts och berikar varandra.

Vi vill bevara särskilt intressanta och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som t ex Villa Björkås och stationshuset i Öxnered.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Jämställd och jämlik kultur

Alla har rätt att delta i kulturlivet. Barns tillgång till kulturupplevelser och eget skapande ska inte vara beroende av föräldrars ekonomi och intresse.

Läs mer

Miljöpartiet värnar särskilt barnens rätt att vara aktiva inom kulturlivet. Ett bra sätt att nå alla barn är genom kulturaktiviteter i skola och förskola.

 

På många håll inom kultursektorn dominerar män den konstnärliga ledningen och gestaltningen och kvinnor utgör majoriteten av publiken.  Miljöpartiet anser att både av genus- och demokratiskäl måste denna ordning brytas och kräver därför både god statistisk rapportering och tydliga krav på de regionala kulturinstitutionerna. Ett aktivt publikarbete för att bryta gällande publikmönster ska uppmuntras.

 

Västra Götaland har en rik och spännande historia. Kännetecknande har varit både en fast förankring i det lokala och en öppenhet för nya influenser, antingen det gällt innovativa tekniska nyheter eller möten med andra kulturer. Inte minst i enlighet med denna tradition men också ur ett demokratiperspektiv vill Miljöpartiet se att befolkningens sammansättning speglas i regionens kulturliv. Dessutom ska internationellt kulturutbyte stödjas.

 

Här finns historiskt intressanta platser, en njutbar lokal matkultur och vackra naturlandskap, vilket ger goda möjligheter att utveckla en berikande hållbar turism. Det innebär också att vi gör det mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö.

 

Regionens folkhögskolor är viktiga aktörer och främjare av ett aktivt och brett kulturliv. Genom att engagera kulturarbetare till sina program är de betydelsefulla finansiärer till det fria kulturlivet vilket Miljöpartiet ser som särskilt betydelsefullt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: