Företagande

Företagande

Mänsklig och ekonomisk tillväxt hör samman.

Vi vill verka för att kommunen driver på i utvecklingen av det lokala näringslivet och nyföretagande genom effektiv kommunal service, rådgivning och vägledning. Vi vill också utreda driften av ett småföretagarcentrum, där små, billiga lokaler erbjuds till nyföretagare.

Ungdomsarbetslösheten är i Vänersborg, liksom i resten av landet, mycket hög. Detta har lett till att många unga står utan jobb, utan självförtroende och utanför a-kassa och socialförsäkringssystem. Yrkesklivet är en modell som sparar pengar åt kommunen samtidigt som, framför allt unga, kommer i arbete och känner sig behövda. Hittills har Yrkesklivet visat goda resultat med egenföretagande och fler i jobb. Miljöpartiet kommer att arbeta för att verksamheten permanentas och utökas.

Miljöpartiet de gröna vill verka för arbetsmarknadsprojekt, som sedan kan leda till egenföretagande. T ex kan ett kooperativ skapas för driva en kretsloppspark eller att renovera, återställa och driva verksamhet på Villa Björkås.

 

 

Nyheter på Företagande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter