Kultur

Vänersborgs satsningar på musik har rönt stor uppskattning hos många. Nu är det dags att också lyfta fram andra konstformer och kulturyttringar!

Vi vill skapa förutsättningar för att utveckla barns och ungas kreativa förmåga genom att erbjuda möjligheter till bild- och sceniskt skapande, liknande den verksamhet som N3 erbjuder i Trollhättan. En sådan verksamhet skulle också vara en naturlig mötesplats och social knutpunkt för unga på kvällar, helger och lov.

Biblioteken har en central roll i ett rikt kulturliv och i ett kunskaps- och informationssamhälle. Biblioteken erbjuder också ett rikt och varierat kulturutbud i form av barnteater och musikframträdanden -initiativ som är mycket uppskattade och som Miljöpartiet anser viktiga och värda att stödja. Vi kommer också att kämpa för att våra bibliotek får finnas kvar och utvecklas.

Miljöpartiet vill skapa fler mötesplatser där umgänge mellan generationer och kulturer kan ske och att kommunen tar initiativ till kulturdagar -en sommarfest där kultur och kulturer möts och berikar varandra.

Vi vill bevara särskilt intressanta och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som t ex Villa Björkås och stationshuset i Öxnered.

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter