Bostäder

Miljöpartiet vill

  • Styra upphandling så att den som kan leverera lägst hyra får bygga
  • Öka inslaget av träbyggnation och grön betong
  • Ta bort p-norm
  • Hitta lösningar för optimalt nyttjad mark

För oss är det avgörande att byggnation blir hållbar i alla aspekter. Bostadsmarknaden är på väg mot en prisnivå som exkluderar många, både singelhushåll och familjer. Vi står också inför utmaningen att möta behovet av fler bostäder men med minimal påverkan på klimat och miljö.

Tillgänglighet till bra transporter till jobb, service, nöjen och till och från hemmet är avgörande för trivsel och god ekonomi. För att komma framåt i dessa centrala frågor vill vi bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: