Hållbar kommunal utveckling

Vi vill ha en hållbar och levande stad där bostäder och transporter ger möjlighet till naturliga möten människor emellan.

Björn Stormwall

Fördjupning

Hela handlingsprogrammet i en enda PDF finns i vårt filarkiv.

I alla utvecklingsprojekt ska gång, cykel, och kollektivtrafik ges företräde gentemot biltrafik.