Förenkling och utökning av bussresorna

I budgeten för 2018 blir det äntligen möjligt för våra äldre invånare att resa gratis med Hallandstrafiken under lågtrafik, det vill säga dagtid och kvällstid utom rusningstrafiken. Dessutom förenklar vi för alla med någon typ av periodkort genom att göra hela kommunen till en enda zon - inklusive Ullared.

Budget 2018: Mer och enklare bussåkning

Så här lyder budgetdokumentets satsning.

"I årets budget har Alliansen och Miljöpartiet valt att göra en extra satsning på våra seniorer. Ett aktivt liv som senior innebär att man mår bättre och håller sig friskare längre upp i åren. Därför avsätts 3 miljoner kronor för att införa Seniorkort inom kollektivtrafiken för personer som är 75 år och äldre. Kortet ger innehavaren möjlighet att resa gratis under stor del av dagen. Samtidigt införs så kallad enzonstaxa, vilket innebär alla med periodkort reser inom samma zon i hela kommunen, samt till Ullared."

En möjlighet att resa gratis under stor del av dagen