Förenkling och utökning av bussresorna

Förenkling och utökning av bussresorna

I budgeten för 2018 blir det äntligen möjligt för våra äldre invånare att resa gratis med Hallandstrafiken under lågtrafik, det vill säga dagtid och kvällstid utom rusningstrafiken. Dessutom förenklar vi för alla med någon typ av periodkort genom att göra hela kommunen till en enda zon – inklusive Ullared.


Så här lyder budgetdokumentets satsning.

"I årets budget har Alliansen och Miljöpartiet valt att göra en extra satsning på våra seniorer. Ett aktivt liv som senior innebär att man mår bättre och håller sig friskare längre upp i åren. Därför avsätts 3 miljoner kronor för att införa Seniorkort inom kollektivtrafiken för personer som är 75 år och äldre. Kortet ger innehavaren möjlighet att resa gratis under stor del av dagen. Samtidigt införs så kallad enzonstaxa, vilket innebär alla med periodkort reser inom samma zon i hela kommunen, samt till Ullared."

Relaterade nyheter

Varberg, 8 mars 2018

Insändare: Bilar hör hemma i p-hus

Varberg, 27 november 2017

Södra Trönninge får klara sig utan bro över Himleån

Varberg, 11 oktober 2017

Vi ska inte ompröva tunnelbeslutet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter