Motion: Biologisk mångfald i Varberg

Motion: Biologisk mångfald i Varberg

I gräsmattor som klipps med några veckors mellanrum växer inte blåklockor, vädd och gulmåra. Det gör det inte heller vid vägrenar och andra ytor där grönskan slås och får ligga kvar och göda marken. Där det saknas örter, trivs inte bin, humlor, fjärilar och andra insekter.


Varbergs kommun sköter en hel del ytor, både stora och små, på och vid fastigheter, anläggningar, längs med gator och cykelvägar, badplatser, parker, skogar, motionsspår, planteringar och rondeller. Skötseln är spridd över flera förvaltningar och bolag. När exploateringar tar natur i anspråk, behöver vi vara mer noga med den biologiska mångfalden.

Vi behöver också fundera på om brunbrända gräsmattor i klimatförändringarnas spår är något vackert och inbjudande. En gräsmatta är betydligt känsligare än en ängsmark.

Miljöpartiet de gröna Varberg föreslår att:

  1. Alla berörda förvaltningar samt kommunala bolag gemensamt ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald.
  2. De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på sina ytor, tar fram planer, gärna gemensamma sådana om det finns möjligheter för effektivisering av skötseln, för att successivt öka den biologiska mångfalden.
  3. Arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt.

Relaterade nyheter

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Varberg, 24 augusti 2018

SR P4 Halland: Stödköp av nötkött är luftslag

Varberg, 10 augusti 2018

Motion om skydd för Himleån

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter