SR P4 Halland: Stödköp av nötkött är luftslag

SR P4 Halland: Stödköp av nötkött är luftslag

Martin kommenterade stödköpen av nötkött som servicenämnden beslutade om i veckan.


Martin kommenterade stödköpen av nötkött som servicenämnden beslutade om i veckan. Vi ser helst att våra hållbarhetsmål och principer går att lita på och det är märkligt att nämnden gör avsteg med så tunt material som de hade denna gång.

Klimathotet kommer troligen inte närmare med lite extra kött i Varberg och på samma sätt så räddar vi inte vår självförsörjningsgrad med dessa stödköp varför själva beslutet mest är ett luftslag som vi kunde varit utan.

Nu är det upp till nämden att visa hur de ska hantera den extra kostnaden och säkerställa att ekologiska inköp fortsatt ligger på 35% eller mer, det är en baslinje inte en ambition! Vidare behöver nämden förmodligen tänka två gånger om hur hållbarhetsmålen om mindre kött och mer vegetarisk kost ska infrias.

Lyssna på intervjun med Martin Bagge på Sveriges Radios webbspelare.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Havet

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Biologisk mångfald i Varberg

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter