Motion: Kultur för alla!

Motion: Kultur för alla!

Kultur i alla dess olika former och uttryck är viktigt för att nå en balans mellan stad och land. Genom kulturen testas gränser, nya erfarenheter görs och självförtroende byggs.


Ett rikt kulturliv i bygden innebär att invånarna har en bas att bygga andra aktiviteter på. I de flesta fall är det civilsamhället som står bakom kulturarrangemang på landsbygden. Eftersom ideella krafter har en sådan central position är det viktigt att de får det stöd som behövs.

För Sveriges landsbygder kan kultur vara ett medel att motverka den urbana normen och den kan vara ett verktyg för såväl inflyttning som demokratiutveckling. Kultur är en samhällsbyggande kraft som bör ha en framträdande plats i politisk planering.

Miljöpartiet de gröna i Varberg vill:

  • Att kommunen gör en långsiktig kulturstrategi där även landsbygden finns med.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Fler lokaler för kulturella ändamål!

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Mer resurser till Kulturskolan

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Utöka HBTQ-certifiering inom skolhälsovården

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter