Motion: Mer resurser till Kulturskolan

Motion: Mer resurser till Kulturskolan


Kulturskolan i Varberg har ett stort utbud och erbjuder aktiviteter inom dans, musik, bild och form, drama m.m. för barn och ungdomar. Detta är en viktig verksamhet av flera anledningar. Varbergs kommun ska främja kreativitet och kultur och det är viktigt med aktiviteter för barn och unga likväl inom kultur som inom idrott. Men många ämnen och bland annat instrument är det långa köer till.

För att bland annat minska köerna men också för att ytterligare främja det viktiga kulturarbetet med kommunens barn och unga vill Miljöpartiet att Kulturskolan ska få mer resurser.

Miljöpartiet de Gröna i Varberg vill:

  • att Kulturskolan ska få mer resurser till för att bland annat korta köerna till instrument och andra kulturella ämnen.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Fler lokaler för kulturella ändamål!

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Kultur för alla!

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Utöka HBTQ-certifiering inom skolhälsovården

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter