Rent vatten

Rent vatten

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle.

Miljöpartiet vill

Det är oroande att grundvattenbristen generellt ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist under sommarmånaderna. Vi måste göra insatser för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Nyheter på Rent vatten

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Havet

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Varberg, 10 augusti 2018

Motion om skydd för Himleån

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter