Motion: Havet

Motion: Havet

Havet är en ovärderlig tillgång för Halland och dess invånare.
En resurs som används av yrkesfiskare, sportfiskare, båtfolk, fågelskådare, badare m fl.
Havet är jordens största och viktigaste plats för liv. Därför har vår kommun ett särskilt ansvar när det gäller att vårda, sköta och återskapa balansen i havet. Havsmiljön har försämrats och vi står inför stora problem och utmaningar om vi även i fortsättningen vill ha ett friskt hav.


För att säkerställa detta måste:

  • skräp både på stränder och havsbottnar städas bort.
  • båtlivet bli mer miljövänligt.
  • förekomsten av mikroplaster, gifter och läkemedelsrester i havet minska.
  • vi förbereda oss inför ett förändrat klimat då havsvattennivån kommer att stiga.
  • ålgräsängarna vårdas.
  • miljökvalitetsnormen för kustvatten uppnås.

Kommunen och regionen samverkar med Kattegatts kustvattenråd, Västkuststiftelsen, Håll Sverige Rent med flera. Detta samarbete ger stora möjligheter till nödvändigt kunskapsutbyte kring havet.

Miljöpartiet de gröna Varberg yrkar att

  1. Kommunen inleder samarbeten med organisationer, medborgare, fiskare, bad-och båtföreningar och markägare för att klara av det stora uppdraget att uppnå en god havsmiljö.
  2. Kommunen arbetar fram en handlingsplan inför klimatförändringar och en höjd havsvattennivå.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Biologisk mångfald i Varberg

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Varberg, 24 augusti 2018

SR P4 Halland: Stödköp av nötkött är luftslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter