Äldre material (2014-2018): Resande och transporter

Äldre material (2014-2018): Resande och transporter

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom resande och transporter under mandatperioden 2014-2018.

Miljöpartiet vill

Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel.

Nyheter på Äldre material (2014-2018): Resande och transporter

Varberg, 8 mars 2018

Insändare: Bilar hör hemma i p-hus

Varberg, 27 november 2017

Södra Trönninge får klara sig utan bro över Himleån

Varberg, 11 oktober 2017

Vi ska inte ompröva tunnelbeslutet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter