Rent vatten

Tillgången till rent vatten och grundvatten är livsviktigt för ett fungerande samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen verkar för att övergödning, nedskräpning och gifter som släpps ut i miljön minskar så att det på sikt inte sker några miljöfarliga utsläpp
  • Att kommunen genom samverkan med andra kommuner, myndigheter och fiskare verkar för att mängden marint skräp som når våra stränder minskar
  • Skydda vårt dricksvatten och säkra våra reservkällor
  • Verka för ett rent hav genom att kommunen tar hand om vårt dagvatten, exempelvis genom att skapa trivsamma dammar som renar dagvattnet innan det rinner ut i havet

Det är oroande att grundvattenbristen generellt ökar och att allt fler orter drabbas av vattenbrist under sommarmånaderna. Vi måste göra insatser för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: