För ett Grönare och Varmare Varberg 2014-2018

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom resande och transporter under mandatperioden 2014-2018.

Budget 2017: För ett välmående Varberg I budgeten för 2017 finns en riktad cykelsatsning på 1 000 000 kronor, utöver de 500 000 kronor som vi förde in i budgeten inför 2016. Varberg ska bli en cykelstad igen.

Miljöpartiet vill

  • prioritera cykeln som färdmedel och bygga ut cykelvägnätet samt anlägga fler cykelparkeringar
  • att ekonomiska, tekniska och miljömässiga hänsyn tas vid byggande av Varbergstunneln
  • använda arbetet med resecentrum för att integrera ett sammanhängande hållbart transportsystem i hela kommunen
  • ge invånare ökade möjligheter att bo och verka inom hela Varbergs kommun genom stöd till samåkning och förbättrad kollektivtrafik

Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Varberg.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Äldre material (2014-2018): Resande och transporter