Grön bostadspolitik ger fler bostäder

Lyssna

"Nu behöver ännu fler hyresrätter byggas och finansieringsmöjligheter stärkas för att bygga utanför de större städerna. Det är farligt att, som Moderaterna föreslår, slopa de statliga stöden till nya hyresrätter och stöd till kommunerna." Läs bostadsminister Peter Erikssons (MP) och Vårgårdas gruppledare Helen Persgrens (MP) svar till Mats Greens (M) insändare i Alingsås tidning.

Grön bostadspolitik ger fler bostäder

 

PUBLICERAD: 10 APRIL, 2018 KL 10:06 | UPPDATERAD: 10 APRIL, 2018 KL 10:07VÅRGÅRDA

Replik till Mats Green (M) med flera i AT 6 april.

https://www.alingsastidning.se/2018/04/gron-bostadspolitik-ger-fler-bost...

Människor har rätt till en bostad. Den är grunden för att kunna leva ett gott liv. Bostadsmarknaden är därför en speciell marknad där politik påverkar utvecklingen. Som bostadsminister har jag varit noga med att lyssna in de olika aktörerna och särskilt lyssnat på kommunernas behov. Det är nämligen kommunerna som enligt lag har ansvar för bostadsförsörjningen. Genom en rad åtgärder har Sverige lyckats få fart på bostadsbyggandet. De senaste åren har vi sett hur nya småhus och flerbostadshus börjat byggas. Idag pågår byggnation av bostäder runt om i landet. Det är genom att byggbolag, parterna på hyresmarknaden, kommuner, markägare, länsstyrelse och regeringen har samverkat som förutsättningarna att bygga nytt har förbättrats.

I Vårgårda liksom i många andra kommuner har bostadsbyggandet ökat. Vårgårda sökte pengar från staten både 2016 och 2017 och har fått 7 miljoner i statlig byggbonus. Totalt fördelades 3,6 miljarder i byggbonus till landets kommuner de två senaste åren.

Idag är byggtakten tre gånger så hög jämfört med när Alliansen regerade. När Miljöpartiet klev in i regering så satte vi upp ett mål om att 250 000 nya bostäder skulle byggas fram till 2020, ett mål som vi kommer att överträffa. Det målet ansågs vara ambitiöst 2014 men idag vet vi att byggtakten behöver vara ännu högre.

Moderaterna argumenterar för att minska det politiska ansvarstagandet för bostadsbyggandet. De tror att det räcker att låta marknaden hantera bostadsfrågan. Moderaterna ledde en majoritetsregering 2006-2010 och regerade i minoritet 2010-2014 utan att lyckas bygga tillräckligt med bostäder. Den kanske mest profilerade reformen var Attefallshusen. Det var tänkt att 200 000 småhus skulle byggas, det har blivit färre än 10 000st. Vi ser nu över reglerna för att få fler Attefallshus byggda.

Vi ser fortsatt behov av en aktiv bostadspolitik för att främja bostadsbyggandet. Det statliga investeringsstödet till nya hyresrätter som finns har bidragit till över 10 000 nya lägenheter med rimliga hyror, nu utvecklas det. Den nya instruktionen till Länsstyrelsen att främja bostadsbyggande börjar påverka i positiv riktning. Regeringens uppdrag till det statliga bolaget Akademiska Hus AB innebär att över 28 000 bostäder byggs. Vidare så förenklar vi byggandet fortlöpande genom en särskild utredning av Boverkets byggregler.

Bostadsbristen är stor men vi ser ett trendbrott, vi minskar nu bostadsbristen genom stor nybyggnation. Nu behöver ännu fler hyresrätter byggas och finansieringsmöjligheter stärkas för att bygga utanför de större städerna. Det är farligt att, som Moderaterna föreslår, slopa de statliga stöden till nya hyresrätter och stöd till kommunerna.

En återgång till Moderaternas bostadspolitik skulle leda till färre nybyggda bostäder och återigen en tilltagande bostadsbrist. Det är helt tomt på skarpa förslag från Moderaterna för att främja byggnation av bostäder med rimliga hyresnivåer. Istället är det med precision som Moderaternas nedskärningar bromsar byggandet av just de nya bostäderna med rimliga hyror som efterfrågas så stort.

Peter Eriksson (MP), bostadsminister
Helen Persgren (MP), gruppledare Vårgårda

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: