En giftfri vardag

Lyssna

Miljöpartiet de gröna arbetar för en giftfri vardag. Varje dag kommer vi i kontakt med allt fler varor som innehåller kemikalier.

Användning av alla tusentals kemiska ämnen har gett negativa effekter på såväl vår hälsa som på miljön. Barn är särskilt utsatta och Miljöpartiet arbetar för att Värmdö ska vara en kommun där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier.

Vi vill arbeta för att förorenade markområden där barn vistas saneras, att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria och att kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras.

Miljöpartiet de gröna vill därför att kommunen tar fram riktlinjer för miljökrav på inredning, inventarier och material. Värmdö Kommun upphandlar mycket varor och tjänster och ska alltid ställa tuffa krav för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Vi vill också att Värmdö Kommun fortsätter att satsa på tydlig information om kemikalier till kommuninvånarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: