Främja kollektivtrafiken

Fler värmdöbor spenderar alltmer tid i sin bil till och från jobbet. Förutom att det leder till trängsel och stress så bidrar det till ökade klimatutsläpp. Vi i Miljöpartiet anser att kommunen bör främja kollektivtrafiken, så att fler kan pendla till och från jobbet.

För en genomsnittlig arbetspendlare i Stockholms län tar resan till jobbet 36 minuter, för en Värmdöbo är den tiden 53 minuter. Enligt en undersökning från Trafikförvaltningen tar 51 procent av Värmdöborna bilen till jobbet, medan endast 41 procent tar kollektivtrafik. Detta är alldeles för lågt, anser vi i Miljöpartiet i Värmdö.

För att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv behövs ett helhetstänk kring hur vi planerar vår stad och vilka möjligheter det finns för medborgarna att ta sig till och från närmaste hållplats. Eftersom Värmdö är en geografiskt spridd kommun är det viktigt att tänka på hur kollektivtrafiksstråken planeras så att resenärer erbjuds ett tidsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Redan vid planering av nya bostäder och arbetsplatser ska kollektivtrafiken tas i beaktande. Ett parallellt planerande av busstråk, innebär att den utbyggda kollektivtrafiken redan finns vid inflyttning och bidrar därmed till ett minskad bilberoende.Vi vill därtill ha fler infartsparkeringar så att bytet till buss går smidigare och funkar för de som inte har nära till en busshållplats. Miljöpartiet vill även se fler cykelställ vid busshållplatser runtom i Värmdö. På så sätt blir kollektivtrafiken mer attraktiv.

Om fler tar kollektivtrafiken minskas trängseln och stressen, samtidigt som vi även minskar klimatutsläppen. Därför kämpar Miljöpartiet för en bättre och mer attraktiv kollektivtrafik.
Miljöpartiet i länet har varit med och infört enhetstaxan för kollektivtrafiken. Detta är vi väldigt glada och stolta över. Nu är det dock upp till kommunen att underlätta och planera för en utbyggd kollektivtrafik så att fler kan ta bussen till arbetet, plugget eller nöjet.

Filip Joelsson, språkrör Miljöpartiet i Värmdö

Hanna Thorell, språkrör Miljöpartiet i Värmdö

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: