Låt elever och lärare få ha kvar sin skola i Ekedal!

Lyssna

Det har nu gått ett år sedan arbetet med renoveringen av Ekedalsskolan avbröts. Elever och lärare har under lång tid tvingats arbeta i nedgångna lokaler som är i kraftigt behov av upprustning eller i tillfälliga paviljonger. Sedan i maj har de dessutom levt i ovisshet om deras skola kommer att finnas kvar i Ekedal.

Ekedalsskolan är en uppskattad skola och det har tidigare aldrig varit tal om att lägga ned den. Skolan ligger mitt i centrala Gustavsberg vilket gör att många barn har nära till den både idag och i framtiden när Gustavsberg är färdigbyggt. Miljöpartiet uppskattar ambitionen att ge elever och lärare tillgång till en skola med modern lär- och arbetsmiljö. Vi ser dock att det går att skapa en skola med modern lärmiljö även i Ekedal. Miljöpartiet är även positiv till en ny skola i Charlottendal med tanke på att Gustavsberg antas växa med nästan 50 % fram till 2026.

Alliansen lät beställa en enkätundersökning om Ekedalsskolans framtid och resultatet från den är tydlig - hela 61 % av de tillfrågade vill ha kvar skolan i Ekedal och endast 23 % vill att den flyttas till Charlottendal. Även på Medborgardialogen var det stor uppslutning av kommuninvånare som ville visa sitt stöd för skolan på den plats den ligger idag. Detta är en plats med lång skolhistoria - med bra läge nära skog och motionsspår och långt från handel och stora vägar.

Vi i Miljöpartiet vill att renoveringen av Ekedalsskolan återupptas. Ett tillägg av en ny byggnad kommer skapa en modern lärmiljö och sammantaget ge elever och lärare den upprustade skola de idag saknar. Samtidigt med den efterlängtade renoveringen av Ekedal kan planering av en ny skola på skoltomten i Charlottendal påbörjas.

Nu hoppas vi och många andra med oss att du, Marie Bladholm, och dina Allianskollegor kommer att lyssna på de föräldrar som tillfrågats om Ekedalsskolans framtid och bevarar skolan i Ekedal.  

Hanna Thorell, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö
Siv Strömbäck, ledamot i Utbildningsnämnden för Miljöpartiet i Värmdö

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: