Öppet brev till Skärgårdsstiftelsens styrelse 2019-2022

Till Skärgårdsstiftelsens styrelse

Skärgårdsstiftelsen är en unik verksamhet och dess uppdrag är att ”bevara
skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja
utvecklingen av fritidsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den
bofasta befolkningens intressen”.

Miljöpartiet i Värmdö vill att fler ska ha möjlighet att bo och arbeta i vår skärgård,
både för de som redan är bosatta i skärgården och för de som önskar att bosätta sig
på denna unika plats. Skärgården är idag en avfolkningsbygd och för att skapa en
möjlig väg framåt för en levande skärgård, året runt, vill vi öka antalet arbetstillfällen
och bygga både hyresrätter och bostadsrätter. En ökande fast befolkning och ett
större serviceutbud främjar även turismen. Vi har redan träffat representanter från
öarna och presenterat vår idé om självstyre i skärgården där besluten blir mer
anpassade till de speciella förutsättningarna som råder i skärgården. De som tar
besluten är insatta i skärgårdsfrågorna, ger självständighet och demokratin flyttar
närmare de som kommer att beröras av besluten.

Den omfattande omorganisationen Skärgårdsstiftelsen nu genomför går stick i stäv
med vad i stort sett samtliga partier i Värmdö verkar för. I synnerhet går den emot
Centerpartiets linje att hela landsbygden och skärgården ska leva! Vi förstår behov av
att effektivisera och modernisera verksamheten. Vi motsätter oss starkt att göra detta
på så sätt att fastboende på öarna förlorar eller får svårt att genomföra sitt arbete och
därmed också förlorar förutsättningarna för att bo kvar på öarna.

Därför vill vi pausa och backa den omorganisation som genomförts av
Skärgårdsstiftelsens vd och styrelse.

Skärgårdsborna är upprörda och vi har tagit emot många samtal från ledsna och arga
skärgårdsbor, både de som förlorat sina arbeten och andra som är upprörda.

Skärgårdsstiftelsens verksamhet är unik och har med sina tillsynsmän bidragit
enormt med sitt arbete, kunskap, guidning och lokalkännedom. Det är ett arbete vi
uppskattar mycket och som vi värnar om att det ska fortsätta. Med det här brevet vill
vi uppmärksamma er på vår inställning i frågan och även bjuda in till dialog och/eller
samarbete kring hur vi tillsammans kan verka för att främja utvecklingen av vår
fantastiska skärgård.

Kristina Paltén, Kommunalråd och språkrör
Siv Strömbäck, Ordförande
Miljöpartiet de gröna i Värmdö

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter