Så vill vi utveckla Kulturfabriken

Miljöpartiet vill tydliggöra hur vi ser på utvecklingen av Kulturfabriken i den gamla Porslinsfabriken.

Vi värnar konstnärsateljéerna. Lokalerna ska renoveras för att i första hand rymma kommunalt finansierade verksamheter. Dessutom bör utrymme ges till serveringsställen, arbetsplatser, butiker och i mån av utrymme andra kommersiella lokaler inom området. Vi tror inte på en bostadsutveckling i den gamla hushållsporslinsfabriken och angränsande ateljéhus. Även om vi prioriterar att kommunalt finansierade och andra föreningsdrivna verksamheter inryms i Kulturfabriken, vill vi att kommunen arbetar för att utveckla ett samarbete med Cirkus Cirkör.

Miljöpartiet vill att arbetet med att utveckla byggnaden ska ske i nära samarbete med alla de verksamheter som kommer att vara del av den framtida Kulturfabriken.

När vi pratar om de kommunalt finansierade verksamheterna så handlar det främst om:

  • kommunens huvudbibliotek som behöver flyttas från Runda Huset, ges mer utrymme och tillgänglighetsanpassas. Vi vill se fler studieplatser, mysiga läshörnor, tidskriftavdelning, mediatek och plats för sagostunder och möten kring litteratur och läsande.
  • Porslinsmuseet behöver större yta för att kunna visa mer av samlingarna som gärna får genomsyra hela Kulturfabriken, vi vill att entrén till såväl museet som resten av Kulturfabriken fortfarande ska kunna ske genom nuvarande museibyggnad som byggs ihop med fabrikshallen.
  • Vi vill skapa bättre förutsättningar för teater, musik, dans, cirkus, keramikverksamhet och andra kreativa verksamheter inom såväl Kulturskolan som andra föreningar och organisationer i kommunen. Det är viktigt att det ska finnas replokaler för lokala band.
  • Gustavsbergs konsthall ska ha utrymme att fortsätta sin verksamhet med att visa samtida svenskt och internationellt konsthantverk. En viktig och unik utställningsverksamhet i Sverige.
  • Vi vill också att den nya Kulturfabriken ska bli en mötesplats där alla kan hitta något spännande, utvecklande, glädjande och tankeväckande att ta del av.
  • Lämpliga utrymmen för såväl mindre scenframträdanden som författarbesök och aktuella debatter ska självklart finnas inom lokalerna.

Renoveringen ska ske med största möjliga hänsyn till såväl kulturhistorisk som ekologisk miljö och i samband med energieffektivisering av lokalerna bör möjligheten att installera solel på taken undersökas och eventuell användning av spillvärme.

 

Malin Åberg Aas, Max Ljungberg, Filip Joelsson, Miljöpartiet de gröna i Värmdö 

Protokollsanteckning KS 20140310 Ärende 13 Arkitektuppdrag för Porslinsfabriken

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: