Stor satsning för barns psykiska hälsa på vårdcentralerna

Corona-krisen är tuff för barn och ungdomar. Stängda skolor, restriktioner och oro för framtiden. Vi måste alla göra mer. Skolorna måste göra mer för att eleverna ska få vara i skolan. Vården måste göra mer för att snabbare möta barn och unga som börjar må dåligt. Därför är vi väldigt glada att vi beslutat att flytta in vård för psykisk hälsa för barn och unga på vårdcentralerna där de bor.

Region Stockholm tillför 110 miljoner kronor i en långsiktig uppdragsförstärkning till vårdcentralerna för psykisk hälsa för barn och unga från och med i december. Vi vet att tidiga insatser hjälper och därför är det viktigt att hjälp finns nära och snabbt. Det handlar om vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Satsningen innebär:

⭐️ Samtliga vårdcentraler ska kunna erbjuda vård för psykisk ohälsa till barn från sex- sjutton års ålder. Om vårdcentralen är för liten för att själv uppfylla kraven ska den ansluta sig till en annan vårdcentral i sitt geografiska ansvarsområde och samarbeta med den.

⭐️ Mottagningarna för barn och unga får ansvar för att samverka med Elevhälsa, BUP och Socialtjänst för att inget barn ska riskera att stå utan hjälp.

⭐️ Alla vårdcentraler ska ha ett team på plats, bestående av olika kompetenser. Utöver läkare och psykolog, två samtalsbehandlare (som leg. psykolog/psykoterapeut/hälso- och sjukvårdspersonal/socionom med basutbildning psykoterapi).
De ska kunna färdigbehandla de flesta diagnoser inom lindrig till måttlig psykisk ohälsa.Insatser ska omfatta psykiatrisk bedömning, psykologisk behandling, stödinsatser, samverkan, koordinering, uppföljning och konsultationer

⭐️ Ett omfattande digitalt utbildningspaket riktas till alla professioner på vårdcentralerna, för att höja den allmänna kompetensen i att upptäcka och behandla psykisk ohälsa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: