Värmdö kommuns miljöbokslut för 2020

Miljöbokslutet visar en positiv riktning inom de flesta områden för att nå miljömålen, miljöbokslutet behandlades under senaste kommunstyrelsens sammanträde. Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision om ett socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Kommunens nya riktlinjer för upphandling har gett flera positiva resultat. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egna verksamheter har ökat från 29% till 35% vilket gör att vi överträffar målet på 30% för 2020. Kommunens nya upphandling av avfallshämtning där sopbilarna har två fack, ett för hushållssopor och ett för matavfall har inneburit färre transporter. Sopbilarna körs även till 50% på HVO, ett förnybart drivmedel som fungerar i dieselmotorer.

- Det är glädjande att se att vårt miljöarbete går åt rätt håll på många områden, samtidigt ser vi att vi fortfarande har stora utmaningar framför oss, säger Filip Joelsson Kommunalråd (MP).

Vår energiförbrukning har fortsatt att minska tack vare effektiviseringar,  med våra egna fastigheter har vi arbetat aktivt med att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning och är idag helt fossilfria. De flesta oljepannor har ersatts med förnybara uppvärmningssätt som fjärrvärme, bergvärme och värmepumpar. När det gäller miljöbilar i kommunorganisationen finns utvecklingspotential, därför reviderades riktlinjerna under kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för att förtydliga att kommunen ska prioritera miljöfordon med fossilfria bränslen och låga utsläpp av koldioxid vid köp eller leasing av personbilar.

De miljö- och klimatinvesteringsmedel som avsattes i budgeten för 2021-2023 kommer att bidra till betydande investeringar. Värmdö kan dock inte uppnå miljö- och klimatmålen i Agenda 2030 på egen hand. Det är avgörande att stora satsningar görs regionalt, nationellt och internationellt, framförallt på
miljövänliga transporter och på att höja kvaliteten på vårt vatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: