Vi välkomnar Alliansens förslag om Ekedalsskolan!

Lyssna

Alliansen gick onsdags ut med ett pressmeddelande om att bevara Ekedalsskolan i Ekedal. De föreslår en renovering av skolan enligt alternativ 1 men trycker samtidigt på att en god lär- och undervisningsmiljö ska prioriteras i de befintliga lokalerna. Miljöpartiet ställer sig positiv till deras initiativ och ser det som en bra lösning för att bevara Ekedalsskolan.

- Vi välkomnar Alliansen förslag att bevara Ekedalsskolan i Ekedal och är glada över att de har valt att lyssna på medborgarna. Vi ser att det kommer att vara bra för dagens och framtidens Gustavsbergsbor att skolan finns kvar och önskar att renoveringen omedelbart sätts igång, säger Filip Joelsson, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö.

Miljöpartiet höll under våren ett välbesökt medlemsmöte för att ge medlemmar möjlighet att besluta kring Ekedalsskolans framtid. Beslut togs enhälligt att driva linjen att skolan ska bevaras i Ekedal. Då förespråkades alternativ 2 men beslut togs samtidigt att vara öppna för andra möjliga lösningar till att bevara skolan i Ekedal.

- Det har i vårt parti funnits en vilja att hitta lösningar för att bevara skolan i Ekedal och vi kan därför ställa oss bakom Alliansen förslag till renovering. Ekedalsskolan med sin nuvarande kapacitet fungerar bäst i den befintliga miljön och om en god lärmiljö och fräscha lokaler kan garanteras ser vi det som en bra lösning. Det är också det alternativ flest föräldrar förespråkat i den enkätundersökning som genomförts, säger Hanna Thorell, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö.

Ärendet kommer att lyftas på Miljöpartiets gruppmöte den 9 oktober och förslag till beslut att föreslå vid Kommunstyrelsen den 11 oktober kommer att vara att stödja Alliansens förslag på renovering av skolan.

FÖR VIDARE INFORMATION
Filip Joelsson, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Värmdö, 073-50 48 548
Hanna Thorell, språkrör Miljöpartiet de gröna i Värmdö, 076-00 65 400

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: