Demokrati och organisation

Värmdö ska vara en kommun som verkar utifrån medinflytande för både medborgare och anställda

Miljöpartiet vill:

  • Ge biblioteken i uppdrag att göra Värmdös kultur och historia tillgänglig för alla och utveckla biblioteken som en plats för demokrati och möten.
  • Stärka satsningarna på god arbetsmiljö och möjlighet till personlig utveckling och arbetsro, för att därigenom rekrytera och behålla personal inom socialtjänst, omsorg och skola.
  • Utvärdera en modell för ökat självstyre för bofasta i skärgården.
  • Säkerställa verktyg och tydlig förväntan på samarbete inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet så att kommunens organisation och budgetprocess inte utgör hinder för att nå uppsatta mål.
  • Förbättra ledtid och kontaktmöjligheter i kommunens ärendehantering.
  • Utvärdera 35 timmars arbetsvecka inom socialtjänst, vård och omsorg.

Nyheter på Deltagande demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter