Kultur & Fritid

Ett levande kultur och fritidsliv

Värmdö ska vara en attraktiv kommun både för Värmdöbor och besökare med ett brett utbud av kultur-, förenings- och fritidsliv!

Miljöpartiet vill

  • Formulera en ”Kulturvision Värmdö 2030” tillsammans med våra lokala aktörer.
  • Ge biblioteken i uppdrag att göra Värmdös kultur och historia tillgänglig för alla och utveckla biblioteken som en plats för demokrati och möten.
  • Satsa på fritidsaktiviteter för alla unga, exempelvis kulturskola, EPA-garage, naturupplevelser, även för icke föreningsaktiva.
  • Skapa lika förutsättningar för idrott, kultur och fritidsaktiviteter oavsett kön eller funktionsvariation.
  • Tillgodose föreningars behov av lokaler och verksamhetstider på ett prisvärt, ändamålsenligt och jämställt sätt.
  • Utveckla naturnära sporter som motionsspår, ridstigar, mountainbike, vandringsleder och utegym.
  • Utveckla Ekvallens sportcentrum och bygg tak på skateparken för året runt användning.
    Utveckla ridsporten bland annat genom att ge fler möjlighet att rida.
  • Värna Värmdö sjöscoutkårs verksamhet i Ålstäket vid ombyggnationen av Grisslingerakan.

Nyheter på Fritid och kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter